نویسه جدید وبلاگ

شب می شود سرت را که بالا می کنی  سرزمین عجیبی را می بینی و سوال هایی در ذهنت به وجود می آید ، سوال هایی عجیب ، آدم ها از همان اول به  آسمان نگاه کردند سوال هایی در ذهن شان به وجود آمد و به دنبال جواب گشتند چیز های زیادی فهمیدند چه درست و چه غلط بعد جواب هایشان را تغییر دادند به دست ما که رسید اسمش شد علم . بعضی های دیگر هم به آسمان نگاه کردند سوالاتی داشتند اما چه شد که همه عالم نشدیم؟! این شد که با خود گفتیم ولش کن، بی خیال ، دانشمند ها فکر می کنند به ما می گویند،یه چیزی هس دیگه، فکر هایی کردیم و چیزی نفهمیدیم و علاقه مند شدیم به همان چیزی که بالای سرمان است و به دنبالش رفتیم ؛ بعضی ها ماندند و سوال هایشان را از یاد بردند.

وقتی که به آسمان نگاه می کنید سر تا پا چشم باشید! حتما چیزهایی برای فهمیدن مانده است


نظرات:

Hacked By 7security
«NEO» می‌گوید:
«<--www.7security.net-->
.: Hey Admin ... Your Security = 0% :.

.: HACKED By NEO From 7security :.<--www.7security.net--> »
گزارش تخلف
بعدی